ยินดีต้อนรับสู่ MANGO SET DELIVERY

 Uploaded by BossAdmin.com :: Free site builder with shopping cart systemUploaded by BossAdmin.com :: Free site builder with shopping cart system

 

สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับสู่ ร้านค้าของเรา ร้านเราจำหน่ายมะม่วงคุณภาพส่งออก โดยเป็นมะม่วงที่ส่งออกอยู่แล้วเป็นการคัดเพื่อการส่งออก ถึงแตกต่างจากมะม่วงทั่วไปที่มีในตามท้องตลาดโดยสินค้าจะถูกใส่ในกล่องเพื่อรักษาคุณภาพมะม่วงใว้และง่ายต่อการเคลื่อนย้ายหรือเป็นของฝาก มะม่วงจะถูกบรรจุในกล่องเพื่อใช้เป็นของฝากหรือของขวัญ ซึ่งจะประทับใจผู้รับประทานหรือผู้ที่ได้รับ ในช่วงเทศกาลต่างควรมอบความสุขด้วยผลไม้ที่ดีที่สุด ที่ไม่ได้มีในท้องตลาด หรือจะสั่งใว้รับประทานเองครั้งหนึ่งในชีวิตควรรองมะม่วงที่ กรมวิชาการเกษตและกรมส่งออกรับรองคุณภาพ มาตรฐานการส่งออกว่าเป็นมะม่วงที่อร่อยที่สุดจะ ไม่รองรับประทานดูหรอครับ 

Uploaded by BossAdmin.com :: Free site builder with shopping cart systemUploaded by BossAdmin.com :: Free site builder with shopping cart system

   

Featured Products

MG 002

MG 002: มะม่วงน้ำดอกไม้

มะม่วงน้ำดอกไม้ GIFT SET B มะม่วงน้ำดอกไม้ 9 ลูก พร้อมรับประทานโดยคัดเกรดเพื่อการส่งออก ได้รับการสนับสนุนจากกรมการส่งออกและกรมวิชาการเกษตว่าเป็น มะม่วงที่อร่อยที่สุดและส่งออกอย่างเดียวไม่ได้ขายในประเทศ โดย มะม่วงถูกบรรจุภัณท์ในกล่องสะอาดปลอดภัยและพร้อมจะเป็นของขวัญ...

500.00  บาท   (ถ้าซื้อปริมาณมากกรุณาโทรสอบถามอีกที่เพื่อรับส่วนลด)

MG 001

MG 001: มะม่วงน้ำดอกไม้

มะม่วงน้ำดอกไม้ GIFT SET A มะม่วงน้ำดอกไม้ 6 ลูก พร้อมรับประทานโดยคัดเกรดเพื่อการส่งออก ได้รับการสนับสนุนจากกรมการส่งออกและกรมวิชาการเกษตว่าเป็น มะม่วงที่อร่อยที่สุดและส่งออกอย่างเดียวไม่ได้ขายในประเทศ โดย มะม่วงถูกบรรจุภัณท์ในกล่องสะอาดปลอดภัยและพร้อมจะเป็นของขวัญ...

300.00  บาท   (ซื้อปริมาณมากกรุณาโทรสอบถามราคาส่วนลด)